Veterinärmagazinets logo


Annons
 

Två nya handböcker av och för veterinärer

Två nya handböcker av och för veterinärer

Två nya handböcker har utkommit. En vänder sig till kattägare och en till utländska veterinärer. Båda är pedagogiska och lätta att använda. Min Skatt är en guide till kattägare, som producerats av läkemedelsbolaget Ceva. Den har skrivits av kattveterinären Eva Heger och som medförfattare står kattbeteenderådgivaren Susanne Hellman Holmström. Boken är spiralbunden och följer katten genom livet. Behov, beteende, åldrar, …

Läs mer.


Annons
 

Hälsingestintan söker privata investeringar

Hälsingestintan söker privata investeringar

Hälsingestintan genomför just nu en nyemission på max 17,5 miljoner kronor, och vem som helst kan investera. Emissionstiden är till 1 oktober. Uppropet sker bland annat genom så kallad nativeannonsering i dagstidningarna. Med det menas en artikel som är lika lättläst som en vanlig tidningsartikel, men där Hälsingestintan har kontroll över materialet. En nativeannons är alltid ordentlig märkt, så att …

Läs mer.


Annons
 

Ny kaningulsot smittar fler arter och åldrar

Ny kaningulsot smittar fler arter och åldrar

En ny typ av kaningulsotsvirus (RHDV2) breder snabbt ut sig i Sverige. Det nya viruset smittar även harar och sjukdomen ser likadan ut hos unga och vuxna kaniner. Det visar Aleksija Neimanis i en avhandling vid SVA och SLU. Kaningulsot (rabbit haemorrhagic disease, RHD) är en mycket smittsam och allvarlig sjukdom hos vilda och tama kaniner. Sjukdomen upptäcktes på 1980-talet …

Läs mer.

Serologi bästa kontrollmetoden för salmonella hos mjölkkor

Serologi bästa kontrollmetoden för salmonella hos mjölkkor

Forskare på SLU har genomfört ett projekt för att hitta effektivare metoder för salmonellakontroll. Serologi visade sig mest användbart, enligt en artikel från Stiftelsen Lantbruksforskning. Salmonellaförekomsten i svenska mjölkbesättningar är låg, men utbrotten innebär höga kostnader för den enskilda lantbrukaren. – I Sverige är det ofta ett stort stigma för drabbade lantbrukare. Även om de får stöd från staten, har Jordbruksverket …

Läs mer.

Försäljning av viss antibiotika minskar kraftigt

Försäljning av viss antibiotika minskar kraftigt

Försäljningen av antibiotika som räknas som kritiskt viktiga för människa, och som är registrerade för både människa och för djur, minskade kraftigt mellan 2016 och 2017. Minskningen är på hela 8 procent mellan år 2016 och år 2017. Samtidigt har den totala försäljningen av djurläkemedel minskat med 2 procent. Det framgår av en ny rapport från Jordbruksverket. – Vi tycker …

Läs mer.

Ny kontrollwebb för livsmedelskedjan

Ny kontrollwebb för livsmedelskedjan

Nu finns en ny webbtjänst som ska underlätta för myndigheter att arbeta effektivt i linje med den nationella kontrollplanen, NKP, för livsmedelskedjan. Den nya webbtjänsten visar och beskriver på ett enkelt sätt hur kontrollen i livsmedelskedjan är planerad och organiserad, hur den genomförs, följs upp och utvecklas. Kontrollplanen är gemensam för alla myndigheter i livsmedelskedjan. NKP-webben ska möjliggöra en likvärdig …

Läs mer.

---

Detta nyhetsbrev har skickats till subscriber från veterinarmagazinet.se. Har du inte beställt denna prenumeration? Anmäl missbruk till info@veterinarmagazinet.se.