Klicka här för att gå till www.veterinarmagazinet.se

[custom:top_banner]

[custom:top_content]

Ny veterinär på Agria

Ny veterinär på Agria

Madeleine Agneborg är ny veterinär på Agria Djurförsäkring med inriktning i första hand på lantbrukets djur och djurskydd.

Läs mer.

---
---

[custom:annons1]

De blev Årets Djursjukskötare och Årets Djurvårdare 2015

De blev Årets Djursjukskötare och Årets Djurvårdare 2015

Årets Djursjukskötare heter Elisabet Lundgren, Saxtorps Hästklinik, och M​atilda Nyberg f​rån Djursjukhuset i Sundsvall blev Årets Djursjukvårdare.

Läs mer.

---

[custom:annons2]

SVA säljer patent för upptäckt av fågelinfluensa

SVA säljer patent för upptäckt av fågelinfluensa

Molekylärbiologen och forskaren Mikael Leijon, SVA, har uppfunnit en metod för att billigt, snabbt och enkelt analysera prover för fågelinfluensa i fält. Nu tar ett företag i Stockholm över patentet för att försöka få ut det på marknaden.

Läs mer.

---

[custom:annons3]

Nordhavsräkan rödlistad – men inte hotad

Nordhavsräkan rödlistad – men inte hotad

ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet kommer ta med nordhavsräka på den svenska rödlistan. Den placeras i kategorin Nära hotad (NT) eftersom antalet under en tioårsperiod har minskat mer än vad som kan anses som normala fluktuationer. Vad säger det egentligen att en art är Nära Hotad och vilka konsekvenser får det? Kategorin Nära hotad används när en art inte riktigt når upp …

Läs mer.

---

[custom:annons4]

Vilda bin far illa av växtskyddsmedel

Vilda bin far illa av växtskyddsmedel

För första gången har ett forskningsprojekt undersökt hur ett växtskyddsmedel inom gruppen neonikotinoider påverkar bin ute i jordbrukslandskapet. Honungsbin klarar att utsättas för växtskyddsmedlet, men vilda bin påverkas mycket negativt.

Läs mer.

---

Hill’s genomför virtuellt symposium

Hill’s genomför virtuellt symposium Hill’s Pet kommer för första gången att genomföra sitt globala veterinärsymposium virtuellt, samtidigt som det fysiska eventet i Miami, Florida. Det fysiska symposiet pågår 26-28 april, och virtuella deltagare kan vara med 27-30 april. Årets symposium fokuserar på behandling av hundar och katter med flera diagnoser. Vanliga exempel är hundar som har både artrit och fetma …

Läs mer.

---
Evidensia i ny storaffär

Evidensia i ny storaffär

Evidensia förvärvar den finska veterinärkedjan Animagi. Konkurrensverket har godkänt affären som gör Evidensia till Nordens största aktör inom djursjukvård.

Evidensia har sedan tidigare 18 djursjukhus och kliniker i Finland, samlade under namnet Univet. Animagi är Finlands största veterinärkedja med 38 djurkliniker. I och med affären fusioneras Animagi och Univet och får sammanlagt 56 olika djursjukhus och kliniker i Finland.

Läs mer.

---
Agria utökar satsning på hästforskning

Agria utökar satsning på hästforskning

I år avsätter Agria 1,7 miljoner till hästforskning i samarbete med Stiftelsen Hästforskning. Läs vilka projekt som fått forskningsbidrag. På bilden Stefan Johansson, Stiftelsen Hästforskning, och Birger Lövgren, vd Agria Djurförsäkring.

Läs mer.

---

Nationella råd för läkare i kampen mot antibiotikaresistens

Jordbruksverket har tagit fram ett nationellt kunskapsunderlag för läkare om att ge råd om hygien till lantbrukare som bär på MRSA och jobbar med djur. Syftet är att förhindra att MRSA sprids mellan människor och djur och därmed förebygga antibiotikaresistens.

Läs mer.

---
Mjölkbönder föreslås få inleda behandling själva

Mjölkbönder föreslås få inleda behandling själva

Jordbruksverket föreslår nya regler som innebär att mjölkbönderna själva kan behandla sina djur vid vissa förutbestämda symtom. "Veterinärens insyn och kontroll ska hålla antibiotikaanvändningen på en låg nivå och ger förutsättningar för att minska läkemedelsbehovet", skriver verket i ett pressmeddelande.

Läs mer.

---
Skydda dig mot id-kapning

Skydda dig mot id-kapning

Id-kapning är en ny typ av brottslighet som slår både mot privatpersoner och företag. Så här skyddar du dig.

Läs mer.

---

Tamiflu en av bovarna i influensadramat

Människor måste sluta använda tamiflu mot influensa, eftersom användningen snabbt orsakar resistens. Det sa professor Björn Olsen vid ett möte med SÄV, Sällskapet Äldre Veterinärer.

Läs mer.

---

Detta nyhetsbrev har skickats till subscriber från veterinarmagazinet.se. Har du inte beställt denna prenumeration? Anmäl missbruk till info@veterinarmagazinet.se.